Kosten en rechten bij levering buiten de EU

Wat zijn invoerrechten?

Invoerrechten worden ook wel “douanerechten” genoemd en zijn belastingen die geheven worden op import goederen. Dit geldt niet voor alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie (vrij verkeer van goederen). De goederen zijn onderhevig aan een invoerprocedure en inklaring. De inklaring is afhankelijk van:

  • Het land van oorsprong
  • De waarde, verzendkosten inbegrepen
  • De hoeveelheid goederen

De invoerrechten en belastingen worden geheven door de douane in het land van bestemming. Elk land heeft zijn eigen douanewetgeving en heffingen. De tarieven kunt u opvragen bij uw overheid.

Berekening invoerrechten

De berekening van de invoerrechten is afhankelijk van de belastbare waarde van de douane plichtige zending. De betalingen van de invoerrechten en belastingen zijn  voor de ontvanger, tenzij anders afgesproken.

De kosten die aangerekend kunnen worden zijn afhankelijk van de waarde en het soort ingevoerde goederen. De volgende kosten kunt u voor de inklaring verschuldigd zijn:

  • Invoerrechten (percentage van de waarde van de zending en transportkosten)
  • Lokale heffing
  • Toeslag voor de vooruitbetaling door DHL
  • Eventuele reglementaire kosten

Delivery At Place

Vehgro verstuurt zendingen buiten de EU met de Incoterm: "Delivery at Place (DAP)". Dit betekent dat Vehgro zorgt voor de aflevering van producten op een, met de ontvanger afgesproken, plaats. Vehgro is hierbij verantwoordelijk voor het transport tot de producten gelost zijn. De invoerrechten en belasting van de goederen zijn voor de rekening van de ontvanger.

  • Als de ontvanger al een bestaande klant bij DHL is, dan zal DHL de inklaring doen en de BTW en invoerrechten voorschieten. Deze kosten worden dan op het klantnummer belast.
  • Als de ontvanger geen klant bij DHL is dan dienen de kosten vóór de levering betaald te worden. Zodra de factuur betaald is zal DHL zorgen voor de inklaring van de producten. Wanneer de factuur niet betaald wordt dan kan dit eventueel leiden tot vertraging van de bezorging.

Log in om een vraag te stellen
Copyright © 2022 Vehgro. Alle rechten voorbehouden.